TÖÖOHUTUS

Olete kindel, et Teie ettevõte täidab Teile kohalduvate õigusaktide nõudeid? Kas olete valmis Tööinspektsiooni külastuseks? 
Paljude Eesti ettevõtete jaoks on Tööinspektsiooni külastus nagu külm dušš.  Seda põhjustab teadmatus, ettevõtted sageli ei tea, mis peab olema tehtud, et seaduse nõuded oleksid täidetud. Hea kui tööinspektor pöörab Teie tähelepanu mittevastavustele, mida saab kiiresti lahendada või kõrvaldada.
Kuid kas on võimalik taastada jäset, mille inimene on kaotanud tööohutuse reeglite rikkumise pärast?   
Kahjuks tulevad paljudele tööandjatele meelde seadused ja tööohutus siis, kui tööõnnetus on juba juhtunud. Tööõnnetuse korral on tööandja kohustatud läbi viima uurimise hiljemalt 10 tööpäeva jooksul õnnetuse toimumise päevast ning esitama raporti Tööinspektsioonile.
 
Alati on valik – täita seadust ja olla kindel ettevõte tulevikus või muretseda ja loota,  et midagi ei juhtu.
Meie soovime, et Teie ettevõttel oleks murevaba tulevik, kus täidetakse õigusakte, inimesed on terved ning tööinspektori visiit  on hea põhjus veendumaks, et ollakse õigel teel.

VÕTKE ÜHENDUST JUBA TÄNA!

Pöörduge meie poole ja saame pakkuda just Teie ettevõttele sobiva lahenduse järgmistes tegevustes:

 • vajaliku dokumentatsiooni koostamine;
 • töökeskkonnanõukogu loomine ning töö korraldamine;
 • ohutusalaste juhendite koostamine ja uuendamine;
 • tööohutuse eest vastutavate isikute koolituse korraldamine;
 • esmaabiandjatele  koolituse korraldamine;
 • töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine;
 • töökeskkonna mõõtmised (plaaniline ülevaatus, õhukvaliteedi mõõtmised, elektromagnetvälja mõõtmised jpm)
 • esmaabikappide sisu  nõuetele vastavuse kontroll ning esmaabivahenditega varustamine ja kappide täitmine;
 • töötajate tervisekontrolli organiseerimine;
 • sobivate isikukaitsevahendite leidmine ning varustamine;   
 • abistamine tööõnnetuste uurimise läbiviimisel;
 • ettevalmistus tööinspektori visiidiks.

Kasulikku lugemist: